Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers que ens permeten millorar la teva experiència de navegació, si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació aquí. close

Garantia i desistiment

Les prendes ofertades a la plataforma online Modaintimashop.com ofereixen el dret de desestimació de la comanda fins a 14 díes després de la realització en ferm de la mateixa.

Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests bens mitjançant la comanda en ferm.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de vostè complir els requisits següents:

    1. Ha de notificar-nos a Modaintimashop.com *Departament de Devolucions* Sant Pau, 7 Baixos - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - BARCELONA, Espanya , email:  info@modaintimashop.com, +34 93 676 78 77, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.
    2. El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar etiquetes i embalatge original.
    3. La devolució s'ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament i sempre via Correos y Telégrafos ordinari i/o certificat.
    4. S'hi ha d'incloure una còpia de l'justificant de compra (Factura adjunta), on a més es marcarà amb detall les peces retornades.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir de el present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència de l'reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

S'ha de vostè tornar-nos o lliurar directament les peces al *Departament de Devolución de Modaintimashop.com* Sant Pau, 7 Baixos - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - BARCELONA, Espanya, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment de l'contracte. Es considera complert el termini si efectúa la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns. Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Descarregar "Model de formulari de desistiment"

Devolució de prendes defectuoses

El comprador té dret al reemborsament del preu de les peces defectuoses de la comanda realitzada.

En aquests supòsits, la devolució a Modaintimahop.com dels productes s'ha de fer per part de l'comprador mitjançant el mateix procediment establert a la secció "dret de desistiment", si bé el comprador no s'haurà fer càrrec dels costos de devolució d'aquests productes.

Sempre que el comprador hagi seguit el procediment establert i s'hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions Generals, Modaintimashop.com reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no corresponguin amb la comanda de productes realitzat pel comprador.

Si el producte arriba amb algun signe visible de desperfecte en l'embalatge o de trencament, és molt important que el comprador no signi l'albarà de lliurament a l'transportista i torni el producte automàticament o en cas contrari la devolució no serà assumida per Modaintimashop.com.

Cancel·lació de la seva comanda

La seva comanda comença a processar just després de confirmar la seva compra. Si voleu cancel·lar la comanda abans que aquest surti de les nostres instal·lacions, envieu un correu electrònic a info@modaintimashop.com o truqueu a al telèfon 93 676 78 77, una vegada que la comanda ha sortit del nostre magatzem haurà de tramitar com una devolució.