Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers que ens permeten millorar la teva experiència de navegació, si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació aquí. close

Informació Legal

1. Informació General

Titular: Pere Puig Gili
Adreça: Sant Pau, 7 Baixos, Sant Joan de Vilatorrada, 08250, Barcelona
Domini/s: modaintimashop.com, modaintimashop.es
Contacte: Tel. 93 676 78 77 - info@modaintimashop.com
NIF: 39350171T

Concepció Gili, com a propietària i titular del domini modaintimashop.com (en endavant modaintimashop.com) posa aquest lloc web a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes, preus i ofertes de modaintimashop. com, així com la venda dels seus productes la prestació de diferents serveis a través del lloc web.

Els preus de productes prestats per Modaintimashop.com, són accessibles de forma clara i exacta des del mateix lloc des del qual són objecte de contractació. L'aplicació dels impostos està basat segons el país des d'on es realitza la compra:

Països que componen la Comunitat Europea:
- Els preus porten l'I.V.A.

Resta de Països (inclou: Ceuta, Melilla i Canàries):
- Els preus NO inclouen l' I.V.A.

2. Condicions generals de la contractació

La utilització dels serveis o la contractació de productes a Modaintimashop.com: implica l'acceptació expressa de les següents condicions generals:

Condicions generals de contractació entre Modaintimashop.com i l'usuari :

2.1. L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys ) i disposar de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per Modaintimashop.com , manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén , i accepta en la seva totalitat les condicions aquí anunciades per utilitzar aquesta web i contractar els serveis oferts .

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Clients . Modaintimashop.com posa a disposició d'aquests , el número de telèfon ( 93 872 75 18 ) i l'adreça de correu electrònic ( info@modaintimashop.com ) , per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions General.

2.2. Les Condicions Generals que aquí es presenta , estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998 , de 13 d'abril , sobre Condicions de Contractació, a la Llei 26/1984 , de 19 de juliol , General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris , al Reial decret 1906/1999 , de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals , la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996 , de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista , ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic .

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat . Modaintimashop.com es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts . Les modificacions s'inclouran de forma destacada al web de Modaintimashop.com.

2.3. Els productes de Modaintimashop.com que són comercialitzats via internet seran rebuts en suport físic a la direcció de correu indicada pel Client al formulari que haurà d'emplenar . A aquest efecte , el Client declara que tota la informació subministrada a l'hora de registrar-se és verdadera, completa i precisa i que de conformitat amb la Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal , la persona que es registra autoritza expressament a Modaintimashop.com perquè procedeixi a incloure en un fitxer automatitzat les dades de caràcter que figuren en els camps del formulari per resultar necessaris per a l'adequada prestació dels seus serveis. S'indica que el responsable del fitxer és Pere Puig Gili , NIF 39350171T , Tel 93 676 78 77 , email : info@modaintimashop.com ) , a efectes de l'exercici dels drets d'accés , rectificació , cancel · lació i oposició previstos a la Llei.

El Client dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de Modaintimashop.com i dels productes o serveis que comercialitza. Modaintimashop.com posa a disposició dels Clients els mitjans de contacte indicats en el paràgraf anterior perquè aquests revoquin el seu consentiment.

2.4. Tots els continguts , marques , logotips , dibuixos , etc . que figuren al web de Modaintimashop.com, es troben protegits pels drets de propietat intel · lectual i industrial que són expressament reservats per Modaintimashop.com o , si s'escau , per les persones o empreses que figuren com autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent . Per tant queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà dels continguts del web de Modaintimashop.com per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts . En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de Modaintimashop.com.

2.5. Modaintimashop.com no garanteix la disponibilitat dels serveis que presta , quedant exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat que es derivi de la no disponibilitat del servei sempre que es degués a força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades , alienes a la seva voluntat .

Modaintimashop.com tampoc es fa responsable dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que , per tant no poden ser controlades per aquesta.

2.6. Totes les notificacions , requeriments , peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat realitzades quan hagin estat lliurades en mà o trameses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra .

2.7. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada , totalment o parcialment , nul · la o ineficaç, aquesta nul · litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç , subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada , per no posada .

3. Preus dels productes i/o serveis

Els preus de productes prestats per Modaintimashop.com, són accessibles de forma clara i exacta des del mateix lloc des del qual són objecte de contractació. Els preus estan en base segons el país des d'on es realitza la compra:

Països que componen la Comunitat Europea:
- Els preus inclouen l'I.V.A.

Resta de Països (inclou: Ceuta, Melilla i Canàries):
- Els preus NO inclouen l'I.V.A.

4. Impostos

4.1. Residents a la Unió Europea:

Els preus d'aquests serveis i / o productes, ja tenen afegit l'Impost de Valor Afegit (IVA) corresponent que serà d'un 21%

Les compres que realitzin els subjectes passius de l'IVA amb residència a la Unió Europea i dotats de NIF intracomunitari estaran exemptes del pagament de l'IVA, sent condició imprescindible l'enviament d'aquest document mitjançant mail info@modaintimashop.com, per poder fer-ho.

4.2. Residents en països extracomunitaris

Les compres que realitzin persones físiques o jurídiques residents en països extracomunitaris estaran exemptes del pagament de l'IVA A causa del seu règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris: Canàries, Ceuta i Melilla.

5. Despeses d'enviament i formes de pagament

5.1 Modaintimashop.com enviarà les comandes als seus clients segons les següents condicions:

Consultar informació dels pagament contrareemborsament.

5.2. En realitzar la comanda, el client pot escollir el tipus de pagament mitjançant les Formes de Pagament establertes:

1. Targeta de Crèdit (VISA, Mastercard, 4B)
2. Transferència Bancària.
3. pagament Contrareembors
4. Pagament mitjançant Paypal

6. Confirmació de les comandes

6.1. Un cop emplenat el formulari corresponent per a la realització de la comanda el client rebrà a manera de justificant de recepció una confirmació per correu electrònic, amb el número de comanda, a més de totes les dades de compra així com llistat d'articles i els seus corresponents preus, impostos aplicables i despeses d'enviament (si n'hi ha).

6.2. La situació de la comanda el podrà consultar el client cada vegada que ho desitgi a través de l'enllaç -El meu compte-

6.3. El client podrà anul · lar una comanda posant-se en contacte amb modaintimashop.com a través del seu correu electrònic, formulari web o telèfon i donar les següents dades per procedir a l'anul · lació de la comanda:

a) Nom de persona o empresa que va realitzar la comanda.
b) Nombre i data de la comanda.

La comanda serà anul·lada en el moment en què es rebi el missatge.