Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers que ens permeten millorar la teva experiència de navegació, si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació aquí. close

Informació Legal

1. Informació General

Titular: Pere Puig Gili
Adreça: Sant Pau, 7 Baixos, Sant Joan de Vilatorrada, 08250, Barcelona
Domini/s: modaintimashop.com, modaintimashop.es
Contacte: Tel. 93 676 78 77 - info@modaintimashop.com
NIF: 39350171T

Concepció Gili, com a propietària i titular del domini modaintimashop.com (en endavant modaintimashop.com) posa aquest lloc web a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes, preus i ofertes de modaintimashop. com, així com la venda dels seus productes la prestació de diferents serveis a través del lloc web.

Els preus de productes prestats per Modaintimashop.com, són accessibles de forma clara i exacta des del mateix lloc des del qual són objecte de contractació. L'aplicació dels impostos està basat segons el país des d'on es realitza la compra:

Països que componen la Comunitat Europea:
- Els preus porten l'I.V.A.

Resta de Països (inclou: Ceuta, Melilla i Canàries):
- Els preus NO inclouen l' I.V.A.

2. Condicions generals de la contractació

La utilització dels serveis o la contractació de productes a Modaintimashop.com: implica l'acceptació expressa de les següents condicions generals:

Condicions generals de contractació entre Modaintimashop.com i l'usuari :

2.1. L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys ) i disposar de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per Modaintimashop.com , manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén , i accepta en la seva totalitat les condicions aquí anunciades per utilitzar aquesta web i contractar els serveis oferts .

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Clients . Modaintimashop.com posa a disposició d'aquests , el número de telèfon ( 93 872 75 18 ) i l'adreça de correu electrònic ( info@modaintimashop.com ) , per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions General.

2.2. Les Condicions Generals que aquí es presenta , estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998 , de 13 d'abril , sobre Condicions de Contractació, a la Llei 26/1984 , de 19 de juliol , General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris , al Reial decret 1906/1999 , de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals , la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996 , de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista , ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic .

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquest clausulat . Modaintimashop.com es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts . Les modificacions s'inclouran de forma destacada al web de Modaintimashop.com.

2.3. Els productes de Modaintimashop.com que són comercialitzats via internet seran rebuts en suport físic a la direcció de correu indicada pel Client al formulari que haurà d'emplenar . A aquest efecte , el Client declara que tota la informació subministrada a l'hora de registrar-se és verdadera, completa i precisa i que de conformitat amb la Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal , la persona que es registra autoritza expressament a Modaintimashop.com perquè procedeixi a incloure en un fitxer automatitzat les dades de caràcter que figuren en els camps del formulari per resultar necessaris per a l'adequada prestació dels seus serveis. S'indica que el responsable del fitxer és Pere Puig Gili , NIF 39350171T , Tel 93 676 78 77 , email : info@modaintimashop.com ) , a efectes de l'exercici dels drets d'accés , rectificació , cancel · lació i oposició previstos a la Llei.

El Client dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de Modaintimashop.com i dels productes o serveis que comercialitza. Modaintimashop.com posa a disposició dels Clients els mitjans de contacte indicats en el paràgraf anterior perquè aquests revoquin el seu consentiment.

2.4. Tots els continguts , marques , logotips , dibuixos , etc . que figuren al web de Modaintimashop.com, es troben protegits pels drets de propietat intel · lectual i industrial que són expressament reservats per Modaintimashop.com o , si s'escau , per les persones o empreses que figuren com autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent . Per tant queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà dels continguts del web de Modaintimashop.com per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts . En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de Modaintimashop.com.

2.5. Modaintimashop.com no garanteix la disponibilitat dels serveis que presta , quedant exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat que es derivi de la no disponibilitat del servei sempre que es degués a força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades , alienes a la seva voluntat .

Modaintimashop.com tampoc es fa responsable dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que , per tant no poden ser controlades per aquesta.

2.6. Totes les notificacions , requeriments , peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat realitzades quan hagin estat lliurades en mà o trameses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra .

2.7. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada , totalment o parcialment , nul · la o ineficaç, aquesta nul · litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç , subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada , per no posada .

3. Preus dels productes i/o serveis

Els preus de productes prestats per Modaintimashop.com, són accessibles de forma clara i exacta des del mateix lloc des del qual són objecte de contractació. Els preus estan en base segons el país des d'on es realitza la compra:

Països que componen la Comunitat Europea:
- Els preus inclouen l'I.V.A.

Resta de Països (inclou: Ceuta, Melilla i Canàries):
- Els preus NO inclouen l'I.V.A.

4. Impostos

4.1. Residents a la Unió Europea:

Els preus d'aquests serveis i / o productes, ja tenen afegit l'Impost de Valor Afegit (IVA) corresponent que serà d'un 21%

Les compres que realitzin els subjectes passius de l'IVA amb residència a la Unió Europea i dotats de NIF intracomunitari estaran exemptes del pagament de l'IVA, sent condició imprescindible l'enviament d'aquest document mitjançant mail info@modaintimashop.com, per poder fer-ho.

4.2. Residents en països extracomunitaris

Les compres que realitzin persones físiques o jurídiques residents en països extracomunitaris estaran exemptes del pagament de l'IVA A causa del seu règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris: Canàries, Ceuta i Melilla.

5. Despeses d'enviament i formes de pagament

5.1 Modaintimashop.com enviarà les comandes als seus clients segons les següents condicions:

Consultar informació dels pagament contrareemborsament.

5.2. En realitzar la comanda, el client pot escollir el tipus de pagament mitjançant les Formes de Pagament establertes:

1. Targeta de crèdit passarel.la SSL BBVA (VISA, Mastercard, 4B)
2. Transferència Bancària.
3. pagament contrareembors
4. Pagament mitjançant Paypal

6. Confirmació de les comandes

6.1. Un cop emplenat el formulari corresponent per a la realització de la comanda el client rebrà a manera de justificant de recepció una confirmació per correu electrònic, amb el número de comanda, a més de totes les dades de compra així com llistat d'articles i els seus corresponents preus, impostos aplicables i despeses d'enviament (si n'hi ha).

6.2. La situació de la comanda el podrà consultar el client cada vegada que ho desitgi a través de l'enllaç -El meu compte-

6.3. El client podrà anul · lar una comanda posant-se en contacte amb modaintimashop.com a través del seu correu electrònic, formulari web o telèfon i donar les següents dades per procedir a l'anul · lació de la comanda:

a) Nom de persona o empresa que va realitzar la comanda.
b) Nombre i data de la comanda.

La comanda serà anul·lada en el moment en què es rebi el missatge.